AH (IP Authentication Header)IP autentimispäis Päis, mis tagab sõnumi terviklikkuse ja IP autentimise ilma IP datagrammide konfidentsiaalsuseta. Konfidentsiaalsuse puudumine (see nõuaks krüpteerimist) kindlustab autentimispäise laialdase kättesaadavuse Internetis ka neis riikides, kus krüpteerimisvahendite eksport, import või kasutamine konfidentsiaalsuse eesmärgil on seadusega reguleeritud. Autentimispäis toetab andmeturvet autentimispäist kasutavate hostide või turvalüüside vahel ning autentimispäist kasutava hosti või lüüsi ja hostide võid lüüside komplekti vahel. Optimaalse andmeturbe saavutamiseks tuleb autentimispäist kasutada mitte ainult turvalüüsides, vaid kogu info liikumise teel lähtepunktist kuni lõpp-punktini. Kõik IPv6 (IP 6. vereioon) hostid on kohustatud kasutama IP autentimispäist. Kui IP autentimispäis on juba kasutusele võetud, tuleb kasutada 128-bitise või tugevama räsifunktsiooniga MD5. Lisaks MD5-le võib AH toetada ka teisi autentimisalgoritme