EAP (Extensible Authentication Protocol)laiendatav autentimisprotokoll Mitmesuguste PPTP (Point-To-Point-Protocol) autentimismeetodite (lubakaardid, Kerberos, ühekordsed paroolid, sertifikaadid, avaliku võtmega autentimine ja kiipkaardid) käitlemise keskkond, k. a. lahtine tekst (cleartext), pretensioon-vastus (challenge/response) ja suvalised dialoogijadad (dialogue sequence). IEEE 802.1x standard määrab kindlaks, kuidas EAP-protokolli tuleb kapseldada kohtvõrgu kaadritesse.

EAP-protokolli kasutamisel mobiilsides nõuab kasutaja ühendust raadiokohtvõrguga läbi pääsupunkti, mis omakorda nõuab kasutajalt enda identifitseerimist ja edastab selle identiteedi autentimisserverile (näit. RADIUS). Server küsib pääsupunktilt identiteedi tõestust, mille pääsupunkt saab kasutajalt ja seejärel saadab selle serverile tagasi autentimise lõpuleviimiseks.

EAP on definitsiooni annab RFC 2284