VB (Visual Basic)visuaal-BASIC Microsoft Corporation’i poolt loodud programmikeel. Põhineb BASIC-keelel, mis on viidud graafilisse programmeerimiskeskkonda ja on varustatud graafilise kasutajaliidesega. Selle asemel, et muretseda süntaksi üksikasjade pärast, võib programmeerija kiiresti luua suure programmi, kasutades selleks nuppe ja dialoogibokse ja hiirega lohistamist ning defineerides seejärel nende väljanäegemise ja käitumise. Kuigi Visual Basic pole objektorienteeritud keel selle sõna ranges tähenduses, on selle taga siiski objektorienteeritud mõtteviis. Vahel nimetatakse seda ka sündmusjuhitavaks (event-driven), sest iga objekt võib reageerida mitmele erinevale sündmusele nagu hiireklõps vms.

Visual Basic ilmus turule 1990.a. ja sama lähenemine on hiljem võetud aluseks paljudele programmeerimiskeeltele (C, C++, Pascal, Java jt).

Visual Basic’ut nimetatakse ka kiirprogrammeerimise (RAD – Rapid Application Development) süsteemiks, sest see võimaldab programmeerijatel kiiresti ehitada uute rakenduste prototüüpe