Java servletJava servlett Väike serveril käitatav Java programmikeeles kirjutatud programm.

Sõna "servlett" on tuletatud sõnadest "server" ja "aplett" (vt. applet). Kui apletid saadetakse koos HTML leheküljega klientarvutisse, kus neid käitatakse, siis servletid töötavad serveris.

Servlette kasutatakse näiteks andmete vahetamiseks serveris hoitavate andmebaasidega. Ajalooliselt kasutatakse selleks otstarbeks CGI rakendusi, kuid serveris töötav Java virtuaalarvuti võimaldab samu funktsioone täita Java servlettidega. Viimaste eeliseks võrreldes CGI’dega on nende suurem töökiirus, mis on oluline väga koormatud serverite puhul