PBX (Private Branch Exchange)kodukeskjaam Ettevõtte sees kasutatav eratelefonivõrk. PBX kasutajate käsutuses on teatud arv välistelefoniliine, mida nad kasutavad ühiselt. Paljud keskmised ja suurettevõtted kasutavad kodukeskjaamu, sest see on palju odavam, kui tuua välistelefoniliin iga töötajani. Ka on sel juhul firmasiseste kõnede võtmine lihtsam, sest saab kasutada lühinumbreid