layerkiht Programmeerimises kasutatakse võtet, kus programm kirjutatakse osade ehk kihtide kaupa ja neid kihte täidetakse ettenähtud järjestuses. Kihtide vahel on spetsiaalsed liidesed, mis saadavad iga kihi tulemuse edasi järgmisele kihile kuni kogu programm on täidetud.

Andmesideprotokollid on sageli kihilised (vt. OSI). TCP/IP on näide kahekihilise (TCP kiht ja IP kiht) programmistruktuuri kohta, kus TCP kiht tagab internetiühenduse puhul andmeedastuse ja IP kiht adresseerimise.

Kihilisi programmikomplekte nimetatakse vahel ka protokollipinuks (protocol stack)