ActiveXMicrosoft’i poolt vastukaaluks Sun Microsystems’i Java’le välja töötatud tehnoloogia, mis lihtsustab multimeedia kasutamist veebilehtedel . On välja kasvanud kahest varasemast Microsoft’i tehnoloogiast OLE (Object Linking and Embedding) ja COM (Component Object Model). Võib öelda, et ActiveX kujutab endast vähendatud OLE’t, mida saab kasutada ka aeglase internetiühenduse korral.

Termin "ActiveX" võib olla mõnevõrra segadusttekitav, sest selle alla mahub terve hulk COM’il põhinevaid tehnoloogiaid. Enamik inimesi mõistab selle all siiski ainult ActiveX-komponente (teatud spetsiifilist ActiveX tehnoloogia kasutusviisi).

ActiveX’i kasutavatel veebilehtedel hakkavad näiteks nupud helendama või ka häälitsema, kui neile kursoriga osutada või klikkida jne. (vt. ka JavaScript). Et neid efekte näha, peab teie veebilehitseja toetama ActiveX’i

Vt. ka ActiveX controls