format (2)vormindama, formaatima Objekti omadusi määrama, eriti nähtavaid omadusi. Näiteks tekstitöötlusprogrammid lubavad teksti vormindada - muuta fonti, teksti joondust (joondada lehekülje vasakul äärele, keskele või paremale äärele), veeriseid jne.