MIDI sequencerMIDI-sekventser MIDI-signaali lindistamise ja taasesitamise vahend multimeediumirakendustes