ITU (International Telecommunications Union)Rahvusvaheline Elekterside Liit Alates 1947.a. ÜRO allasutusena tegutsev rahvusvaheline organisatsioon, mille ülesandeks on rahvusvahelise raadio- ja telekommunikatsiooni standardiseerimine ja reguleerimine. ITU loeb end 1865.a. Pariisis loodud Rahvusvahelise Telegraafiliidu järglaseks, olles seega praegu üldse vanim rahvusvaheline organisatsioon. Kuni 1. jaan. 1993. a. tunti ITU’d nimetuse all CCITT.

ITU teeb tihdedat koostööd teiste rahvusvaheliste ja riiklike standardiseerimisorganisatsioonidega, et saavutada ühtsete rahvusvaheliste sidestandardite kehtestamist telefonivõrke kasutavate süsteemide jaoks