object-oriented graphicsobjektorienteeritud graafika Graafiliste objektide nagu jooned, kaared, ringid ja ristkülikud esitusviis matemaatiliste valemite abil. Objektide selline kirjeldamine võimaldab nendega vabamalt manipuleerida. Objektorienteeritud süsteemis saab näiteks objekte üksteise peale asetada ja ikkagi neid eraldi muuta, mis on väga raske rastergraafika puhul. Objektorienteeritud kujutiste kuvamine või väljatrükk tuleb palju kvaliteetsem. Mida suurem on kuvari või printeri lahutusvõime, seda teravam paistab taoline kujutis. Rasterkujutised seevastu paistavad alati ühesugused sõltumata väljundseadme lahutusvõimest. Üks levinumaid objektorienteeritud graafika vorminguid on PostScript. PostScript on lehekirjelduskeel, mis lubab objekte kirjeldada ja nendega õige mitmel viisil manipuleerida. Näiteks võib objekte suurendada ja vähendada, pöörata neid erinevate nurkade võrra, muuta nende värvi jne. Objektorienteeritud fonte kutsutakse ka piirjoonfontideks, muudetava suurusega fontideks või vektorfontideks. Objektorienteeritud graafikat nimetatakse ka vektorgraafikaks