hot swappingkäigultvahetus Komponendi eemaldamine arvutisüsteemist ja uue komponendi lisamine nii ilma süsteemi toidet välja lülitamata. Süsteemid võivad olla projekteeeritud nii, et käigultvahetust saab teha kettaajamitele, laiendplaatidele, toiteallikatele jne, ühesõnaga praktiliselt kõigile komponentidele, mis on arvutis dubleeritud. Käigultvahetust hakati kõigepealt kasutama serverites, mis peavad töötama ilma pausideta, hiljem võeti see kasutusele ka personaalarvutites. Käigultvahetus (hot swapping) ja käigultühendamine (hot plugging) on peaaegu üks ja sama, erinevus seisab selles, et käigultvahetuse puhul asendatakse riknenud või hooldamist vajav komponent teise täpselt samasugusega, käigultühendamise all mõistetakse aga suvalise antud protokolli (USB, Firewire vms) toetava seadme ühendamist vastava pordiga

Käigultvahetust toetavate protokollide hulka kuuluvad PCMCIA, USB, Firewire, Fibre Channel ja SATA. IDE protokoll käigultvahetust ei toeta.

Vt. ka hot plugging