hot key, hotkeykiirklahv Arvutiklaviatuuri klahv või klahvide kombinatsioon, mille vajutamisega saab esile kutsuda teatud funktsiooni täitmise, näiteks rakendusprogrammi käivitamise. Kiirklahvi on lihtsam ja kiirem kasutada kui näiteks hiirt või mõnda muud sisendseadet. Kiirklahve toetavad paljud opsüsteemid ja rakendused. Konkreetne ülesanne, mida antud kiirklahv täidab, sõltub opsüsteemist või rakendusest. Osa kiirklahve on selles mõttes universaalsed. Näiteks F1 avab kõigis Windows’i rakendustes spikri (Help). Kombinatsioon Alt+F4 sulgeb käsiloleva rakenduse või kui pole avatud ühtki rakendust, sulgeb Windows’i. Infot kiirklahvide kohta saab iga rakenduse spikrist, kui otsida märksõna alt “hot keys” või “shortcut keys”. Enamikul klaviatuuridel on olemas funktsiooniklahvid, mida võib vaadelda kui sisseehitatud funktsioonidega kiirklahve.

Kiirklahvi alternatiivsed nimetused on shortcut key ja accelerator key ja keyboard shortcut

Windows’i opsüsteemi kiirklahvid on:

 • F1 - spikker (Help)
 • CTRL+ESC - Start-menüü avamine
 • ALT+TAB - ühelt avatud programmilt teisele liikumine vasakult paremale
 • ALT+SHIFT+TAB - ühelt avatud programmilt teisele liikumine paremalt vasakule
 • ALT+F4 - programmi sulgemine
 • SHIFT+DELETE - jäädav kustutamine

Windows’i rakendusprogrammide kiirklahvid:

 • CTRL+C - kopeerimine
 • CTRL+X - lõikamine
 • CTRL+V - kleepimine
 • CTRL+Z - eelmise operatsiooni tühistamine
 • CTRL+B - rasvane kiri
 • CTRL+U - allajoonimine
 • CTRL+I - kursiivkiri