segmentationsegmenteerimine  Suvalise suurusega andmepaketi jagamine väiksemateks segmentideks enne selle edastamist üle võrgu. Vajadus pakettide segmenteerimise järele võib olla tingitud kas sidekanali piirangutest või vajadusest vähendada latentsust. Vastuvõtupoolel pannakse segmendid jälle õiges järjekorras paketiks kokku. Segmenteerimine võib toimuda marsruuteril.

Terminit "segmenteerimine" kasutatakse ATM protokolli puhul, TCP/IP protokollis nimetatakse seda tegevust fragmenteerimiseks ja toimetatakse IP-kihis enne fragmentide saatmist transpordikihile