RIP (Routing Information Protocol)kaugusvektori marsruutimisprotokoll RIP on Interneti standardne siselüüsi protokoll. Selle protokolli alusel töötavad marsruuterid arvutavad andmete edastamiseks sobivaima raja välja minimaalselt vajaliku hüpete arvu alusel. Hüpete arv on RIP-protokollis piiratud 16-ga ja kui 16 hüppega vajaliku aadressini ei jõuta, katkestatakse ühendus