IGP (Interior Gateway Protocol)siselüüsi protokoll Interneti protokoll, mis jaotab marsruutimisteavet marsruuteritele ühe autonoomsüsteemi piires. Termin "lüüs" (gateway) on siin ajalooline, praegu kasutatakse selle asemel terminit "marsruuter" (router)