compound documentliitdokument Dokument, mis sisaldab mitmesuguste erinevate rakenduste abil loodud elemente. Näiteks ühes liitdokumendis võib olla tekstitöötlusprogrammi abil kirjutatud tekst, graafikaprogrammiga loodud pilt ning tabelarvutusprogrammiga tehtud graafik. Kõige olulisem asja juures on see, et iga liitdokumendis sisalduvat elementi on võimalik toimetada sama rakenduse abil, millega ta loodi. OLE standardi ilmumine soodustab liitdokumentide üha laialdasemat kasutamist