templatemall Mall sisaldab teatud tüüpi dokumentide püsivaid osi ja vormingut, nt kirjamall