binary file, binarykahendfail, binaarfail Kahendvormingus salvestatud fail. Erinevalt tekstifailist sisaldab suvalise sisuga baite, nt masinakoodi. Kahendfail on loetav arvutile, kuid mitte inimesele. Kõik täitmisfailid salvestatakse kahendvormingus, samuti enamik numbrilisi andmefaile. Tekstifailid salvestatakse ASCII-vormingus, mis on inimesele loetav

Kõik arvutifailid võib jagada kahte kategooriasse - binaarfailid ja tekstifailid