multithreadinghargtöötlus, lõimtöötlus Kaht või enamat sama programmi osa täidetakse samaaegselt või vaheldumisi