pointer (1)osuti Ekraanil kuvatav sümbol, mida kasutaja saab objektide valimiseks liigutada osutusseadmega, näiteks hiirega