interoperabilitykoostalitlusvõime, interoperaablus Funktsionaalüksuste võime omavahel suhelda, programme täita ja andmeid edastada nii, et kasutajal pole vaja tunda nende üksuste iseärasusi.