binary codebinaarkood, kahendprogramm Kõrgkeeltes kirjutatud inimkeelsed e. tekstprogrammid tuleb alati teisendada arvutile mõistetavasse kahendsüsteemi, kus kõik andmed ja käsud esitatakse nullide ja ühtede jadadena. Sellist masinakeelde tõlgitud programmi kutsutakse inglise keeles "binary code" ("binary" tähendab "kahend-" ja sõna "code" üks vasteid on "programm"). Loomulikult tuleb kahendsüsteemi teisendada ka kõik andmed, et arvuti saaks neid kasutada, ning neid nimetatakse siis kahendandmeteks