binary objectkahendobjekt, binaarobjekt Kahendkoodis salvestatud programm või muu tarkvaraobjekt.

Vt. ka binary code