accessibility



ligipääsetavus, juurdepääsetavus Riistvarast ja tarkvarast koosneva süsteemi omadus, mis annab füüsiliste puuetega (liikumis-, nägemis- või kuulmispuudega) inimestele võimaluse seda süsteemi kasutada