ADO (ActiveX Data Objects)ActiveX andmeobjektid Microsoft’i uuem kõrgtaseme liides andmeobjektidele. ADO on mõeldud asendama DAO (Data Access Objects) ja RDO (Remote Data Objects) liideseid. Erinevalt viimastest, mis on ette nähtud ainult relatsioonandmebaasidele, on ADO universaalsem ja seda saab kasutada suvalist tüüpi andmete poole pöördumiseks, k. a. veebilehed, arvutustabelid ja muud dokumendid.

Koos OLE DB ja ODBC’ga on ADO üks olulisemaid komponente Microsoft’i UDA (Universal Data Access) spetsifikatsioonis, mis on loodud pöörduseks mistahes andmete poole sõltumata sellest, kuidas nad on struktureeritud