spreadsheetarvutustabel Sisaldab arvväärtusi ja lahtritevaheliste seoste kirjeldusi (näit. MS Excel’i tabelid)