querypäring Infonõue andmebaasist. Päringute tegemiseks on üldiselt olemas meetodit:
  • parameetrite valimine menüüst . Sel juhul annab andmebaasisüsteem parameetrite loendi, mille hulgast kasutaja saab teha oma valiku. Seda meetodit on ilmselt kõige lihtsam kasutada, kuid see on kõige vähem paindlik
  • mallpäring (QBE) . Süsteem esitab tühja kirje ning laseb kasutajal ära määrata väljad ja väärtused, mis lähevad päringusse
  • päringukeel. Paljud andmebaasisüsteemid nõuavad, et infonõuded esitataks spetsiaalses päringukeeles kirjutatud nõuetena. See on kõige keerulisem meetod, sest kasutaja on sunnitud selgeks õppima päringukeele, kuid ühtlasi on see ka kõige võimsam