IRC (Internet Relay Chat)rühmadiskussioon Internetis 1980-ndate algul soomlase Jarkko Oikarise loodud süsteem, mis võimaldab ühel kanalil toimuvas jutuajamises (diskussioonis) osaleda mitte ainult kahel inimesel nagu enne seda, vaid tervel rühmal korraga. Et ühineda IRC diskussiooniga, peab teie arvutis olema IRC klientprogramm ja internetiühendus. IRC klientprogramm töötab teie arvutil ning vahetab sõnumeid IRC serveriga. Viimase ülesandeks on tagada, et kõik sõnumid edastatakse kõigile diskussioonis osalejatele.

Eestis pakuvad IRC teenusi Storm, IRC World ja veel mitukümmend serverit