D-AMPS, Digital AMPSdigitaal-AMPS Analoogmobiilside AMPS-tehnoloogia digitaalne versioon (tuntakse ka nimetuse IS-54 all). Kasutab TDMA kolme ajapiluga varianti. D-AMPS töötati välja selleks, et paremini ära kasutada olemasolevaid AMPS-võrgu kanaleid.
D-AMPS kasutab samasugust 30 kHz kanalivahet ja samu sagedusribasid (824-849 ja 869-894 MHz) nagu AMPS.

USA-s nõutakse, et kõigis AMPS/D-AMPS võrkudes peab saama kasutada nii analoog- kui digitaaltelefone