list (1)(n) loend, list Järjestatud andmestruktuur, kus hoitakse palju (ka erinevat tüüpi) väärtusi, millele juurdepääs on järjestikune. Seepärast nimetatakse liste ka "korrastatud listideks". Selle poolest erinevad listid ühemõõtmelistest massiividest, kus juurdepääsu kiirus mistahes elemendile on ühesugune.

Listide salvestamiseks kasutatakse sageli lahtri ja viida süsteemi, kus iga väärtus salvestatakse ühte lahtrisse koos järgmisele lahtrile osutava viidaga. Spetsiaalne viit, näit. null, tähistab listi lõppu. Selliseid liste nimetatakse "lingitud listideks". Topeltlingitud listidel on igas lahtris kaks viita - üks järgmisele ja üks eelmisele lahtrile.

Korrastamata listi nimetatakse "andmehulgaks" ehk lihtsalt "hulgaks"

(v)listima
(1) Kuvama või printima andmeid järjestatud vormingus. Näiteks BASIC- keele LIST käsk kuvab programmi ridu nende õiges järjekorras
(2)Loendit koostama või loendisse kandma