semanticssemantika Keeleteaduses tähendab semantika tähenduste uurimist. Arvutiteaduses kasutatakse seda sõna käsu tähenduse eristamiseks selle vormingust. Vormingut, mis haarab keele komponentide õigekirja ja nende komponentide omavahelise ühendamise reegleid, kutsutakse keele süntaksiks. Näiteks kui te kirjutate käsu vigaselt, teete te süntaksivea (syntax error). Kui te aga sisestate korrektselt kirjutatud käsu, kuid sellel puudub antud kontekstis mõte, siis on tegu semantikaveaga