ZIP (3)Populaarne andmetihendusvorming failide arhiveerimiseks firmalt PKWare. Sellesse vormingusse tihendatud (kokku pakitud) failide nimelaiendiks on harilikult ".zip". Et sellist faili kasutada, tuleb see vastava utiliidi (näit. unzip) abil lahti pakkida ehk ehk ekstraktida. Kasutatakse ka iseavanevaid ZIP-faile, mille nimelaiendiks on ".exe". Need on täidetavad failid, mille käivitamisel toimub lahtipakkimine automaatselt

Vt. PKZIP