stylelaad Nimega vormindamisparameetrite kogum. Laadide kasutamine võimaldab muuta terve tekstilõigu või dokumendiosa vormingut ühekorraga.

Näiteks võiks iga pealkirja ja iga lõigu jaoks eraldi välja kirjutada kõik vajalikud vorminguparameetrid, mis teeks teksti oluliselt pikemaks. Kui aga igale vorminguparameetrite komplektile tekitada laad, siis piisab teksti vormindamiseks ainult vastava laadi nime kasutamisest