procedure-oriented languageprotseduurkeel Protseduuri ja muutuja mõistetel põhinev programmikeel, nt Pascal