array (1)



massiiv Ühe- või mitmemõõtmelisena korrastatud ja indekseeritav andmekogum. Ühemõõtmelist massiivi nimetatakse ka vektoriks