strong typingtugev tüüpimine Programmeerimises muutujate klassifitseerimine tüüpideks selliselt, et tüübireeglites ei ole võimalikud mingid erandid. Programmi kompileerimise ajal on kõik tüübid täpselt teada. Kui mõni muutuja võib salvestada enam kui üht tüüpi väärtusi, siis käitusajal on võimalik avastada ebakorrektset tüübikasutust.

Tugev tüüpimine võimaldab kompileerimise ajal avastada rohkem vigu kui nõrk tüüpimine, mis vähendab käitusajal tekkivate erandolekute arvu.

Tugevalt tüübitud keeled on näit. Ada, Java ja Haskell, Pascal on peaaegu tugevalt tüübitud. Mõnikord öeldakse, et ka C ja C++ on tugevalt tüübitud, kuid õigem oleks neid nimetada nõrgalt tüübitud keelteks