stream (1)voog Üldine mõiste, millega sidetehnikas tähistatakse mistahes tüüpi andmete voogu allikast (saatjalt, tootjalt) ühteainsasse neelu (vastuvõtjale, tarbijale). Erinevalt pakettidest, mis võivad olla adresseeritud ja marsruuditud üksteisest sõltumatult, sh. ka mitmele vastuvõtjale, liigub voog harilikult läbi üheainsa mingit tüüpi kanali. Vood vajavad enamasti mingit mehhanismi, et luua kanalit ehk "ühendust" saatja ja vastuvõtja vahel