BTS (Base Transceiver Station)vastuvõtu-saate (vasa) tugijaam Mobiilsidevõrgu tugijaam, mille koosseisu kuuluvad vastuvõtu- ja saateaparatuur (siit ka "vasa" - vastuvõtu-saate) ning antennid jaama teeninduspiirkonna katmiseks. Tugijaamakontroller (BSC) haldab mitut tugijaama ja mobiilvõrgu keskjaam (MSC) haldab omakorda mitut kontrollerit.
Olemasolevaid tugijaamu ja kontrollereid on võimalik täiustada nii, et võrguoperaator saaks olemasolevat võrku kasutada ka UMTS võrguna