bit rate, bitrate (1)bitikiirus Sides ja arvutustehnikas sekundis edastatavate või töödeldavate bittide arv sekundis. Sama, mis data rate

Näit. kõne edastamiseks E1 telefoniliinis muundatakse mikrofonist tulev analoog-kõnesignaal analoog-digitaalmuunduri abil digitaalsignaaliks diskreetimissagedusega 8 kHz ja iga diskreedi väärtus edastatakse 8 biti abil, mis teeb bitikiiruseks 8 x 8 = 64 bit/s