T-carrierT-liin Hargnemisteta sidekanal kahe punkti vahel. Tavaliselt mõeldakse selle all laiaribalist telefonikanalit kahe keskjaama vahel, mis kannavad üheaegselt edasi suurt arvu kõne- ja andmesignaale.

Kasutusel on neli erineva andmeedastuskiirusega versiooni T1 (1,544 Mbit/s), T2 (6,312 Mbit/s), T3 (44,736 Mbit/s) ja T4 (274,176 Mbit/s).

Euroopas on T-liini vasteks E-liin.

Personaalarvuti või tööjaama ühendust arvutivõrguga oleks õigem kutsuda liiniks (näit. T1-liin või ISDN-liin), mitte magistraaliks (trunk), kuigi neid termineid kasutatakse sageli ühes ja samas tähenduses.