PDP-10 (Programmed Data Processor model 10)Arvutifirma DEC suurarvutite sari, mis 1970-ndate keskel tegi esmakordselt võimalikuks ajajaotusega töö.

PDP-10 koha võtsid hiljem üle VAX-arvutid (PDP-11 järeltulijad), kui DEC avastas, et PDP ja VAX olid muutunud omavahel konkurentideks ning otsustas keskenduda VAX’i arendamisele. PDP tootmine lõpetati 1983.a.