serialjada-, järjestik- Järjestikku, ühekaupa toimuvaid sündmusi kutsutakse jada- ehk järjestiksündmusteks.

Andmete järjestikülekanne tähendab nende ülekannet üks bitt korraga. Sõna "järjestik-" vastandiks on "paralleel-", mille puhul üheaegselt edastatakse mitu bitti