parallelrööp-, paralleel- Tähistab samaaegselt toimuvaid sündmusi ja protsesse. Printeritel ja muudel seadmetel on arvutiga kas paralleel- või järjestikühendus. Paralleelühendus tähendab, et seade on võimeline vastu võtma enam kui üht bitti korraga (võtab vastu mitu bitti paralleelselt). Enamik kaasaegseid printereid on paralleelprinterid