dialog boxdialoogikast, dialoogiboks Hüpikaken andmete sisestamiseks. Ilmub kuvariekraanile kasutajapoolse infosisendi küsimiseks. Harilikult on dialoogikastid ajutised - nad kaovad ekraanilt niipea, kui olete sisestanud nõutud andmed.

Macintosh’i ja MS Windows’i kasutajaliidestes on kombeks, et iga menüüvalik, millele järgnevad kolm punkti (...), toob selle valimisel ekraanile dialoogiboksi. Ilma punktideta menüüvalikud täidetakse otsekohe