radio buttonraadionupp Dialoogiboksides ja küsitlusvormides kasutatakse etteantud võimaluste vahel valiku tegemiseks kaht tüüpi nuppe - raadionuppe ja märkeruute. Raadionupud on saanud oma nime sellest, et nad on ümmargused ja meenutavad raadioaparaadi nuppe. Raadionuppudel klikkides saab valida ainult ühe pakutavatest valikutest, järgmisel nupul klikkides eelmine kustub. Märkeruudud seevastu võimaldavad korraga ära märkida mitu valikut