MO (Magneto-Optical) diskmagnetoptiline ketas Laser- ja magnetsalvestuse kombinatsiooni kasutav andmekandja. Loetakse Kerri efekti abil, kirjutatakse Curie’ efekti abil

Magnetoptilised kettad võimaldavad korduvat kirjutamist ja lugemist. Need on monteeritud vahetatavatesse kassettidesse, mida esineb kahes suuruses. 3,5-tolliste ketaste maht on 128 MB, 230 MB, 640 MB või 1,3 GB ning 5,25-tolliste ketaste maht on 650 MB, 1,3 GB, 2,6 GB, 5,2 GB või 9,1 GB. Viimased on kahepoolsed, kuid teise poole kasutamiseks tuleb kassett välja võtta ja teistpidi pöörata . 1995.a. alustas Pinnacle Micro 4,6 GB mahuga kettaajami tootmist, mis toetab ka 2,6 GB kassette.

3,5-tollised MO kettad on väga vastupidavad ja neid kasutatakse mitmesugustes arhiivirakendustes, 5,25-tolliseid kettaid kasutatakse enamasti kallimates kettateekides. Nende riiuli-eluiga on 39 aastat ja need kannatavad kuni üks miljon korda ümberkirjutamist. MO ketaste pöördusajad on alla 25 ms piirkonnas, sellal kui puhtalt optiliste korduvkirjutamisega laserketaste (CD-RW, DVD-RAM ja PD kettad) pöördusaeg on umbes 100 ms.

Andmete kirjutamisek MO kettale kasutatakse nii laserit kui magnetit. Laser kuumutab biti kuni Curie’ punktini, s.o. temperatuurini, mille juures magnetmaterjali ferromagnetism kaob (Curie’ efekt) ning jahtumisel omandab bitt magnetväljaga määratud polaarsuse. Laser fokusseeritakse ketta ühele küljele ja magnet on paigutatud vastasküljele, mispärast kahepoolseid kettaid ongi vaja ümber pöörata.

Lugemine toimub nõrga laseri abil, mille valgus peegeldub bittidelt. Peegeldunud valguse polarisatsioonitasand pöördub vastavalt biti magnetilisel polaarsusele (Kerri efekt).

Kirjutamine toimub kahes etapis. Esiteks kirjutatakse kõik bitid üle nullidega (kustutatakse) ja seejärel salvestatakse andmed. Hiljem lisati ka otsene ülekirjutamise meetod, mille puhul kustutamine ja kirjutamine toimuvad ühes etapis. Sellised kettaajamid on aga kallimad kui tavalised MO kettaajamid