CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol)väljakutse ja kätlusega autentimisprotokoll Autentimisprotokoll, mille puhul autentimisagent (harilikult võrguserver) saadab klientprogrammile kasutajanime ja parooli krüpteerimiseks ettenähtud võtme. See võimaldab kasutajanime ja parooli edastamist krüpteeritud kujul, et kaitsta neid pealtkuulamise eest.

CHAP kasutab väljakutsele vastuse genereerimiseks MD5 räsialgoritmi

Vrd. PAP