VoIP (Voice over IP)IP-kõne Meetod kõne edastamiseks IP-võrkudes. Oli algselt mõeldud erakõnede edastamiseks üle Interneti, kuid on nüüd kasutusel ka firmavõrkudes. VoIP võimaldab edastada kõnesignaali ja andmeid üle ühe ja sama võrgu infrastruktuuri. See on sama huvipakkuv firmavõrkudele kui mobiiltelefoniteenuse pakkujate UMTS tuumikvõrgule

Vt. ka Skype