TD-CDMA (Time Division - Code Division Multiple Access)ajajaotusega koodjaotus-hulgipöördus Mobiilsidevõrkudes kasutatav tehnoloogia võrgu läbilaskevõime suurendamiseks, mis kasutab kombineeritult ajajaotusega hulgipöördust (TDMA) ja koodjaotusega hulgipöördust (CDMA).

UMTS mobiilsidestandard IMT-2000 toetab lisaks W-CDMA meetodile ka TD-CDMA meetodit.

TD-CDMA meetodit kutsutakse ka TDD (Time Division Duplex) meetodiks ning koos W-CDMA’ga tuleb see kasutusele Euroopas, eriti UMTS spektri paaritutes sagedusribades. See on iseäranis sobiv kiireks andmesideks asümmeetrilistes rakendustes, kui liikuvusele esitatavad nõuded on madalad